دوره آموزش میکرونیدلینگ

مباحث دوره میکرونیدلینگ

  • شناخت آناتومی پوست
  • شناخت انواع پوستها
  • دلایل استفاده از میکرونیدلینگ
  • شناخت دستگاه دکتر پن
  • شناخت انواع کارتریج
  • شناخت انواع کوکتلها و ویالهای مغذی پوست
  • اجرای عملی روی مدل زنده
  • مراقبتهای بعد از میکرونیدلینگ
  • تمرین مستقل کارآموز روی مدل زنده
  • راهنمایی برای خرید دستگاه و مواد

تعداد جلسات دوره میکرونیدلینگ

دوره میکرونیدلینگ: یک جلسه تدریس + یک جلسه تمرین