دوره آموزش پلاسماجت

مباحث دوره پلاسماجت

 • شناخت آناتومی پوست
 • شناخت انواع پوستها
 • دلایل استفاده از پلاسماجت
 • شناخت دستگاه پلاسماجت
 • لیفت پلک
 • کوچک کردن بینی
 • از بین بردن لکها و کک و‌مکها
 • انجام کار روی مدل زنده
 • تمرین کارآموز رو پوست مصنوعی
 • مراقبتهای بعد از انجام پلاسماجت
 • تمرین کارآموز روی مدل زنده تا کسب مهارت
 • پشتیبانی تا زمان مهارت کامل

تعداد جلسات دوره پلاسماجت

دوره پلاسماجت: یک جلسه تدریس + یک جلسه تمرین